Stop klatka
Uczniowie dowiedzieli się czym jest animacja i jak ją zrobić.
Dzieci stworzyły dwie animacje: 
  • dwuklatkową, wykorzystując znaną metodę „ptaszka w klatce” 
  • oraz dłuższą, wielowątkową historię, rysowaną na specjalnie przygotowanym pasku. Rysunki układaliśmy na gramofonie.

Foto-film

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak powstaje obraz ruchomy. Każdy uczestnik b aktorem w filmie. Zajęcia określają, jak można zatrzymać ruch w zdjęciu i ile takich zatrzymanych ruchów jest w filmie pełnometrażowym.Król w berecie

Podczas tych warsztatów bazujemy na książce "Strasznie trudne wierszyki".  Czytamy ją wielokrotnie testując wiedzę i spostrzegawczość dzieci oraz artystycznie wykorzystując treść wiersza "Król w berecie".

W czasie warsztatu posługujemy się elementami ze stymulacji logopedycznej tj. oddziaływanie światłem, ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia oddechowe i gestykulowanie. 

Rezultatem kreatywnej pracy z tekstem jest teatr cieni. 


Sieć marzeń

Cele:
  • dzieci rozumieją pojęcie Internetu, jako sieci połączeń. Wiedzą, że Internet umożliwia wymianę informacji i współpracę
  • dzieci rozwijają umiejętność współpracy w dużej grupie, w parach i w kilkuosobowych zespołach
  • dzieci rozwijają zdolność myślenia przestrzennego i symbolicznego


Gadające głowy

Uczniowie oglądnęli animacje typograficzne, wykorzystujące litery oraz znaki.
Wykorzystaliśmy znaki interpunkcyjne do stworzenia śmiesznych, strasznych, a może dziwnych stworów. Każdy uczeń wykonał maskę na wzór emotikon. Do wykonania maski dzieci użyły wcześniej wyciętych przez animatorów znaków interpunkcyjnych, uzupełnili maski papierem kolorowym.

Piksel

Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, jakie są cechy charakterystyczne obrazu cyfrowego. Pracowały twórczo z kolorami rozpoznając strukturę obrazu cyfrowego. Dokonywały transformacji zdjęć.


Land art - zabawy w przestrzeni miasta

We wtorek 29 lipca odbyły się warsztaty w Parku Jordana dla Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie.
Po 60-minutowych warsztatach dzieci potrafią wyjaśnić pojęcie land art i rozumieją specyfikę podobnych działań artystycznych. Czerpią przyjemność z układania własnych kompozycji z naturalnych elementów, rozróżniają faktury, wielkości, strukturę elementów. 

Wspólna aktywność artystyczna zachęciła dzieci do zastanowienia się nad tym, czym jest natura, do czego potrzebna jest człowiekowi i jak człowiek może jej pomóc. Zachęciła dzieci do odkrywania jej we własny sposób w ciągu kolejnych dni wakacji. Warto doświadczać natury wszystkimi zmysłami. Lepiej pochodzić boso po ścieżce, trawie lub plaży, niż tylko oglądać je na zdjeciach.